A.P. Christensen (1888)
fhv. gårdejer, Taastrup
Valbylille
(E. Lyngager)
Johs. Bredo (1909)
frisørmester, Taastrup
butik tidl. Elmealle
(E.Lyngager)
Henry Jakobsen (1925)
ejendomsmægler, Taastrup
bolig, Valbyvej
(Else Leicht Jakobsen)
Hans Kristensen (1948)
gårdejer, Marbjerg
landbrug
(Tove Romme)
Børge Voss Romme (1958)
fhv. stadsingeniør, Taastrup
kommunevåben og logo
(Tove Romme)