Fugleskydningens historie fortoner sig lidt tilbage i middelalderen, hvor man mener, at papegøjeskydningen, som det også kaldtes, opstod i Frankrig og Tyskland i 1200-årene.

Laug og gilder havde stor indflydelse i disse samfund, som kunne være fra mindre købstæder op til hovedstæder, og bl.a. blev disse laug og gilder styret ved en vægtig gildeskrå.Man havde borgervæbning, og gilderne deltog i disse, men der blev også ved våbenøvelserne etableret mere underholdende elementer, som blev grundlaget for Papegøjeselskaberne, hvor man skød til Papegøjen, det endte så med at blive en rigtig festlig foreteelse, som er grundlaget for Fugelskydningselskaberne.
Man skød til måls med bue og pil eller armbrøst efter en træfugl, som var sat på en høj stang.

Det ældste danske selskab er "Guds Legems Lav", som blev stiftet i Ålborg i 1431, eksisterer stadig, men nu under betegnelsen "Det broderlige Skydeselskab i Aalborg".Det fornemste selskab i Danmark er vel nok "Det kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab", som omtales i 1443. Man benyttede armbrøst helt op til 1579, hvorefter man gik over til nye bøsser og geværer.

På de tider var Høje-Taastrup Kommune et landbrugsområde uden  bymæssig bebyggelse. I 1847 blev jernbanen fra København til Roskilde anlagt, og der blev etableret stationer ved Taastrup Hovedgaden (som dengang hed Køgevejen) i Taastrup samt ved Roskildevej i Hedehusene. Erhverv og handel var i støbeskeen, så de 2 stationer blev hurtigt grundlaget for en bymæssig udvikling i de 2 samfund, øst og vest for Høje Taastrup.

Høje-Taastrup Kommune havde i 1858 ca.1400 indbyggere, så der var vel ikke et lokalt befolkningsgrundlag for et fugleskydningselskab, men gårdejer Jens Nielsen, Klovtofte indbød alligevel 5 borgere til møde på Taastrup Nykro den 10. september 1859, og her blev så Taastrup & Omegns Fugleskydnings Selskab Anno 1859 stiftet.

Da der således var for få indbyggere i Høje-Taastrup Kommune til at etablere et fugleskydningsselskab, måtte medlemsområdet udvides til også at omfatte omegnen, hvorfor medlemmerne kom fra  naboområderne, Glostrup, Risby, Vallensbæk, Ledøje, Ballerup, Brøndby m.fl. samt København, men i dag er det en betingelse for at blive optaget i selskabet, at man enten har bopæl eller beskæftigelse i Høje-Taastrup Kommune.

Ved den første fugleskydning på Roskildekro i Taastrup  i juli 1859 havde selskabet 48 brødre.