Selskabets nugældende love fra 28.april 1981 er en revision af ældre love, som igen er en revision af tidligere love, således at man bevarer en kontinuitet med spor tilbage til 1859, idet selskabets kultur hviler på traditioner.

Lovene indeholder 9 paragraffer med følgende overskrifter:

§1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL
§2 OPTAGELSE I SELSKABET
§3 KONTINGENT
§4 GENERALFORSAMLING
§5 BESTYRELSEN
§6 FUGLESKYDNING
§7 SELSKABETS INVENTAR OG EFFEKTER
§8 OPHØR AF MEDLEMSKAB
§9 SELSKABETS OPLØSNING

Her er der kun grund til at dvæle ved §9, da de andre paragraffer er omtalt under de respektive overskrifter. Hvis den situation skulle opstå, at selskabet står over for opløsning, vil selskabets effekter efter aftale blive overført til Høje-Taastrup Kommunes Byhistoriske samling og arkiv.Ønskes en kopi af lovene, kan de hentes her: Vedtægter